ข้อมูลติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
    1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  • 0-2555-2000 ต่อ 1516
  • mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th