อนุสิทธิบัตร 20957

อุปกรณ์ชุดถ่ายทอดเสียงสำหรับหน้ากากป้องกันสารพิษ

  • ชื่อผู้ประดิษฐ์   ผศ.วัชระ ลายลักษณ์
  • หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรภายใน  
  • Email   vatchara.l@cit.kmutnb.ac.th

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ชุดถ่ายทอดเสียงสำหรับหน้ากากป้องกันสารพิษ เป็นการออกแบบสำหรับหน้ากากป้องกันสารพิษแบบเต็มหน้า มีลักษณะเป็นตลับแบบผนึกปิดตายไม่สามารถแกะออกได้ โดยจะประกอบด้วยฝาปิดใน แผ่นไดอะแฟรมขยายเสียง ฝาปิดป้องกันแผ่นไดอะแฟรมขยายเสียงด้านใน และฝาปิดป้องกันแผ่นไดอะแฟรมขยายเสียงด้านนอก ซึ่งฝาปิดป้องกันแผ่นไดอะแฟรมจะทำจากอลูมิเนียมรีดเย็นแผ่นบาง ผ่านกระบวนการขึ้นรูปให้เป็นตลับในลักษณะที่ต้องการแล้วเจาะรูให้เสียงผ่านในแนวทิศทางที่สลับกันไปมา ซึ่งรูเจาะที่ฝาปิดทั้งสามเมื่อวางซ้อนกันในตำแหน่งที่กำหนดแล้วตำแหน่งของรูเจาะทั้งหมดจะไม่ตรงกัน อุปกรณ์ชุดถ่ายทอดเสียงตามการประดิษฐ์นี้สามารถนำไปใช้ประกอบเข้ากับหน้ากากป้องกันสารพิษแบบเต็มหน้าที่มีใช้ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องทำการดัดแปลง สามารถส่งเสียงหรือขยายเสียงในการสื่อสารของผู้สวมใส่หน้ากากป้องกันสารพิษได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานไฟฟ้า และมีความสามารถในการป้องกันการแทงทะลุแผ่นไดอะแฟรมด้วยวัตถุจากภายนอกได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหน้ากากป้องกันสารพิษแบบเต็มหน้าได้เต็มประสิทธิภาพ