อนุสิทธิบัตร 19470

เครื่องตัดเศษชิ้นงานสำหรับขั้วหลอดไฟพลาสติก

  • ชื่อผู้ประดิษฐ์   ผศ.ดร.กัลยา อุบลทิพย์,อ.ทศพร อัศวรังษี
  • หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรภายใน   6420,6420
  • Email   kanlaya.s@cit.kmutnb.ac.th,tossaporn.a@cit.kmutnb.ac.th

รายละเอียดผลงาน

เครื่องตัดเศษชิ้นงานสำหรับขั้วหลอดไฟพลาสติกประกอบไปด้วย ชุดโครงเครื่องทำหน้าที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง ชุดกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานด้านซ้ายทำหน้าที่ล็อคตำแหน่งของขั้วหลอดไฟพลาสติกด้านซ้าย ชุดกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานด้านขวาทำหน้าที่ล็อคตำแหน่งของขั้วหลอดไฟพลาสติกด้านขวาและเป็นตัวปรับระยะห่างของการจับยึดชิ้นงาน ชุดตัดด้วยระบบกรรไกรลมทำหน้าที่ตัดครีบพลาสติกส่วนเกินออกจากชิ้นงานขั้วหลอดไฟพลาสติก สามารถกำหนดระยะการตัดให้เหมาะสมกับชิ้นงานขั้วหลอดไฟพลาสติกได้ 3 ขนาด และตัดครีบพลาสติกส่วนเกินออกได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ผิวสำเร็จชิ้นงานขั้วหลอดไฟพลาสติกได้คุณภาพ เครื่องตัดเศษชิ้นงานสำหรับขั้วหลอดไฟพลาสติกตามการประดิษฐ์นี้สามารถลดของเสียที่เกิดจากการปฎิบัติงาน สามารถลดเวลาในการทำงาน โดยใช้เวลาในการตัด 14 วินาทีต่อการตัดขั้วหลอดไฟพลาสติก 6 ชิ้น  ส่งผลให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น