อนุสิทธิบัตร 20594

เครื่องขัดขึ้นรูปตะเกียบ

  • ชื่อผู้ประดิษฐ์   ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์
  • หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรภายใน   02-555-2000 ต่อ 6421
  • Email   kwanchai_saeweenan@hotmail.com

รายละเอียดผลงาน

เครื่องขัดขึ้นรูปตะเกียบ ประกอบด้วยชุดโครงเครื่องทำหน้าที่รองรับและจับยึดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องให้มีความมั่นคง ชุดเหลาไม้ทำหน้าที่เหลาไม้ให้เป็นรูปทรงกลมตามขนาดที่ต้องการ ชุดลำเลียงไม้ทำหน้าที่ลำเลียงไม้ที่ผ่านการเหลาแล้วไปยังชุดขัดขึ้นรูปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดขัดขึ้นรูปจะประกอบด้วยชุดการทำงานย่อยๆ คือ ชุดล้อขัดกระดาษทรายทำหน้าที่ขัดไม้ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ชุดล้อยางที่สามารถรองรับกับชุดขัดขึ้นรูปได้อย่างเหมาะสม และชุดปรับองศาที่สามารถปรับองศาได้อย่างเหมาะสมต่อการขัดขึ้นรูปตะเกียบ นอกจากนี้ยังมีชุดควบคุมการทำงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย เครื่องขัดขึ้นรูปตะเกียบตามการประดิษฐ์นี้ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการผลิตตะเกียบไม้ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐาน และยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการได้